Qualisteelcoat

Nieuws

Privacy

Hoe gaat Kriek BV om met uw privacy?
Kriek BV respecteert uw privacy en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk, conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WBP). Hierbij gebruikt Kriek BV uw gegevens alleen ten behoeve van de bedrijfsvoering met als doel: het leveren van de producten en/of diensten.

Waarom hebben wij uw e-mailadres nodig?
Uw e-mailadres hebben wij nodig om u op een snelle en eenvoudige manier te informeren. Kriek BV gebruikt uw e-mailadres uitsluitend voor de bedrijfsvoering (status bestellingen, facturering, informatie over Kriek BV).

Worden mijn gegevens verkocht?
Nee. Kriek BV zal uw gegevens nooit en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Kriek BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen in bovenstaand aan te brengen.

Webdesign, webhosting en online marketing door Compra.